Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Αυτοί είναι οι γιατροί που σας εκθέτουν υπουργέ

Σας τάξαμε τα ονόματα των στρατιωτικών γιατρών που ενώ οφείλουν να ελέγχουν τα τρόφιμα που τρώνε οι φαντάροι (άρα τα δικά μας παιδιά) και για τα οποία πληρώνουν οι φορολογούμενοι, απασχολούμενοι... 
...ιδιωτικά ως ελεγκτές της εταιρείας Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών πιστοποίησαν την εταιρεία Αττικά Κρέατα Βουδούρης που το 2006 βρέθηκε να βαπτίζει ολλανδικά κρέατα σε ελληνικά.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Οι αξιωματικοί του υγειονομικού του Στρατού που απασχολούνται εκτός από το Κράτος και στον ιδιωτικό τομέα είναι οι κ.κ.: Δημόκριτος Ρούκας, Νησιανάκης Παύλος, Γερονίκος Δημήτριος και Τζιμοτούδης Νικόλαος. Οι δύο από αυτούς (οι κ.κ. Ρούκας και Νησιανάκης) μάλιστα είναι κι εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι να υπογράφουν πιστοποιητικά αναλύσεων της εταιρείας - εργαστήριο όπως μπορούμε μάλιστα να αποδείξουμε με σχετικά έγγραφα που είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής που θα μας τα ζητήσει

Αν μάλιστα δούμε συγκεκριμένα τις θέσεις που οι στρατιωτικοί ελεγκτές κατέχουν είναι εύκολο να καταλάβουμε πως πρόκειται για ανθρώπους – κλειδιά ώστε μια εταιρεία να εξασφαλίσει το πράσινο φως προμηθειών στο στράτευμα, ανεξάρτητα εάν στο παρελθόν έεχει πιαστεί να αλλοιώνει ετικέτες όπως η Αττικά Κρέατα Βουδούρης. Ο κ. Τζιμοτούδης Νικόλαος είναι ο Διευθυντής του Μικροβιολογικού ιδιωτικού εργαστηρίου της πλατείας Μαβίλη και ταυτόχρονα ο υπεύθυνος ελέγχων και διασφάλισης ποιότητας του Κέντρου Βιολογικών Ερευνών Σταρτού (ΚΒΙΕΣ) που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των τροφίμων και νερών του στρατού. Ο κ. Νησιανάκης Παύλος είναι με τη σειρά του διευθυντής στο αντίστοιχο στρατιωτικό εργαστήριο (ΚΒΙΕΣ), ενώ ο κ. Γερονίκος Δημήτριος είναι επιφορτισμένος με τις προμήθειες γάλακτος, όπως και ο κ. Ρούκας Δημόκριτος. Μάλιστα οι τρεις από τους τέσσερις αξιωματικούς που αναφέραμε δουλεύουν ταυτόχρονα σε δύο κι όχι μόνο σε ένα εργαστήρια. Να σημειωθεί επίσης πως οι ανώτεροι αυτοί αξιωματικοί εκτός των άλλων επιθεωρούν κι έναν αριθμό μεγάλων στρατιωτικών μονάδων σε επίπεδο αστυκτηνιατρικού ελέγχου, άρα ελέγχουν και τα τρόφιμα των επιχειρήσεων τροφίμων με τις οποίες συνεργάζονται στα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών». Επίσης οι τέσσερις αξιωματικοί επιθεωρούν και επιχειρήσεις τροφίμων και νερών που συνεργάζονται με το Στρατό στο πλαίσιο της στρατιωτικής διαδικασίας ελέγχου βιοτεχνιών και βιομηχανιών τροφίμων. Η διαδικασία αυτή προβλέπει τακτικούς ελέγχους και τη βαθμολόγηση στο τέλος των επιχειρήσεων. Το ενδιαφέρον λοιπόν εδώ είναι πως από ένα όριο και κάτω το οποίο οι εμπλεκόμενη στην υπόθεση αξιωματικοί ορίζουν) μια επιχείρηση μπορεί να αποκλειστεί από τη συνεργασία με το Στρατό. Εάν λοιπόν ως ιδιώτες οι συγκεκριμένοι γιατροί συνεργάζονται μέσω του μικροβιολογικού εργαστηρίου της πλατείας Μαβίλη με εταιρείες όπως η Κρέατα Αττικής ή η βιομηχανία Στεργίου, θα αποκλείσουν ή όχι τους ανταγωνιστές των πελατών τους;

Τώρα ο κ. Παναγιωτόπουλος νομίζουμε πως θέλει δεν θέλει έχει επαρκή στοιχεία και δεν μπορεί πλέον να αργοπορεί όπως ήδη κάνει την έρευνα για το τι συμβαίνει με τους ελεγκτές κι ελεγχόμενους των στρατιωτικών προμηθειών. Αν θέλει και έγγραφα με τις υπογραφές των εν λόγω κυρίων είμαστε στη διάθεση του. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, το σκάνδαλο μάλλον θα μεγαλώσει…

Πηγή: moneypro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου