Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Μέχρι πέντε χρόνια άδεια άνευ αποδοχών οι δημόσιοι υπάλληλοι

Διεύρυνση της δυνατότητας για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών μέχρι και πέντε χρόνια ή μειωμένο ωράριο για ανάλογο χρονικό διάστημα, προβλέπει εγκύκλιος για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που υπεγράφη από τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπουργείου, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια χωρίς αποδοχές για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους συνολικής διάρκειας μέχρι πέντε έτη, αντί των...
δύο ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η χορήγηση της άδειας γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, στην αίτηση του υπαλλήλου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να εκτιμηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αυτό στη συνέχεια να γνωμοδοτήσει.

Παράλληλα, βάσει των ρυθμίσεων παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε έτη.

Κάνοντας χρήση αυτής της ρύθμισης, οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα, με την αίτησή τους, να επιλέγουν σύμφωνα με την επιθυμία τους τη μείωση είτε της ημερήσιας απασχόλησης είτε των εργάσιμων ημερών.

dailynews24.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου